Vybavení CAM programu pro 5 os

Každý CAM systém (viz. další odstavec) musí mít patřičné funkce a vybavení proto, aby byl schopný programovat 5osé dráhy pro frézovací centra. CAM programy jsou pro takovou precizní práci poměrně nákladné, nicméně návratnost investice je při ideálním stavu rychlejší, než v případě frézování a programování jednoduchých součástek, protože hodinová sazba 5osého stroje je podstatně vyšší, než u 3osého centra.

Co je to CAM software?

Zkratka CAM znamená Computer Aided Manufacturing, tedy výroba řízená výpočetní technikou. CAM programy jsou nástroje, které vytváří nc program, tedy program v jazyku, kterému stroj rozumí. Princip je takový, že CAD model, tedy 3D model vytvořený v konstrukčním programu, který chceme vyrobit, importujeme do CAM programu a v něm pak vyhotovíme všechny obráběcí strategie s konkrétními frézovacími nástroji. Jakmile obrábění vytvoříme, zkontrolujeme jej na případné kolize, abychom nezlomili nástroj, nebo nezničili obrobek, a poté obrábění přeložíme pomocí postprocesoru do nc kódu pro konkrétní stroj.

Co by měl CAM systém obsahovat?

  • Postprocesor, který provede korektní přepočty pro rozměry a kinematiku 5osého frézovacího centra.
  • Funkce pro vytvoření počítačového modelu v určité fázi obrábění z důvodu jeho možného dohrubování s vykloněným vřetenem.
  • Vysoce efektivní kontrolu celé sestavy nástroje, která eliminuje případné kolize s obráběným dílcem.
  • Vysoce efektivní kontrolu celé sestavy obráběného dílce (případně svěrák, upínky, elementy pro nastavení sondy apod.), sestavy nástroje a CNC obráběcího stroje, která vizuálně (nejlépe však početně) odhalí možné kolize při obrábění.
  • Pomocný konstrukční CAD program (pro tyto účely hovoříme o technologickém CADu) pro tvarování hraničních křivek obrábění v prostoru, kdy nelze použít standardních funkcí.
  • Dobré editační nástroje pro úpravu jakékoliv části dráhy, případně částí nájezdů, které mohou být nevyhnutelné pro kvalitní výsledek.

Zde najdete užitečné CAD/CAM programy.