Užitečné odkazy

CAD/CAM programy pro více-osé obrábění

Autodesk PowerMill
První liga v programování složitých dílců a 5 os souvisle na frézovacích centrech.

Autodesk FeatureCAM
Automatizovaný specialista pro prizmatické dílce, 5osé polohování a kompletní programování soustružnicko-frézovacích center a drátovek.

Robotické frézování
Kompletní programování více-osých CNC robotů

Další užitečné odkazy o CAD/CAM software a CNC programování

CAD CAM SYSTEMS s.r.o.
Domovská stránka na dodavatele CAD/CAM řešení pro frézování, soustružení a edm.

CAD/CAM SOFTWARE BLOG
Blog fanoušků CAD/CAM software a CNC programování.