Kinematika strojů

Kinematikou víceosých strojů rozumíme definici pohybu jednotlivých částí obráběcího stroje. Lineární pohyby se realizují podle os X, Y, Z. U víceosého obrábění se k těmto osám přidávají pohyby rotačních os A, B, C. Podle toho, která část stroje se pohybuje v rotačních osách, rozeznáváme různé koncepce obráběcích strojů.

Koncepce hlava – hlava

U strojů typu hlava-hlava dochází k pohybu obráběcí hlavy stroje (vřetene) jak v úhlu azimutu, tak elevaci. Tato koncepce se často používá u portálů a obráběcích strojů s velkými pojezdy. Nevýhodou bývá menší tuhost obráběcí hlavy a také limitace úhlu azimutu, kdy u některých strojů není možné obrábění po spirále, díky limitaci úhlu azimutu pouze na hodnoty kolem 360 stupňů. K výhodám této koncepce patří možnost obrábění velkých dílců.

Koncepce hlava - hlava
Koncepce hlava – hlava

Mezi typické představitele této koncepce patří např. TOS Kuřim, Rambaudi, Fidia, CMS.

Koncepce hlava – stůl

Tato koncepce strojů rozděluje rotační pohyby mezi hlavu a stůl obráběcího stroje. Hlava vykonává rotaci podle úhlu elevace, rotaci v azimutu zajišťuje rotační stůl. Tato koncepce je tužší než konfigurace hlava-hlava. Kromě větší tuhosti je také možné využít neomezených limit úhlu elevace rotačního stolu.

Koncepce hlava - stůl
Koncepce hlava – stůl

Mezi typické představitele této koncepce patří DMG, Roeders.

Koncepce stůl stůl

U koncepce strojů stůl-stůl jsou rotační pohyby azimutu i elevace zajištěny rotačně sklopným stolem obráběcího stroje. Osa elevace může být umístěna buď vertikálně, anebo i pod úhlem. Zpravidla to bývá úhel 45 stupňů. Výhodou koncepce stůl-stůl je kromě tuhosti také snadný odjez od obrobku v jakékoliv fázi obrábění, jelikož pohyb v ose Z je realizován vřetenem, které má vždy pouze vertikální směr.

Koncepce stůl - stůl
Koncepce stůl – stůl

Mezi typické představitele této koncepce patří např. DMG, Huron.

Koncepce stůl – stůl – kolíbka

Tato konfigurace je velmi podobná kombinaci stůl-stůl. Rozdíl je pouze v uchycení stolu obráběcího stroje, které je realizováno na obou koncích stolu, většinou orientovaného podle osy X.

Koncepce kolíbka
Koncepce kolíbka

Mezi typické představitele této koncepce patří např. Kovosvit MAS, Hermle, Mazak, Quaser.

Koncepce dělička

Tato koncepce obráběcího stroje umožňuje pouze 4 osé obrábění. Stroje s touto koncepcí disponují pouze úhlem azimutu, který je většinou realizován podle osy X. Velmi často se také můžeme setkat s děličkou, kterou je možné dodatečně upevnit na stůl obráběcího stroje v případě potřeby 4 osého obrábění, jinak je stroj pouze 3 osý.

Koncepce dělička
Koncepce dělička

Jedná se téměř o všechny 3 osé stroje, které mohou mít děličku jako přídavný doplněk k dokoupení, anebo jí mohou být vybaveny již v základu.