Pojednání o problematice pětiosého obrábění

Dne 11.5.2010 proběhl v Brně – Žebětíně Technický seminář společnosti DELCAM BRNO, s.r.o. (nyní CAD CAM SYSTEMS s.r.o.). Seminář byl letos zaměřen na téma „Pojednání o problematice pětiosého obrábění“. Každý rok se semináře účastní i pozvaní hosté. Tento rok to byl pan Ing. Zbyněk Ludačka z firmy KOVOSVIT MAS, který předvedl možnosti strojů v 5-ti osách a pan Ing. Josef Sláma z firmy RENISHAW upozornil na možné komplikace ohledně měření na 5-ti osém frézovacím centru a poradil, jak zjistit odchylky na stroji. Účastníci se dozvěděli také něco o Delcam for SolidWorks, o výrobě ortopedických vložek pomocí CAD CAM, o soustružení pro PowerMILL atd.

Samozřejmě byly ukázány i praktické ukázky v 5-ti osách v software PowerMILL a FeatureCAM. Frézování v 5-ti osách mělo velký úspěch, a proto Vám přinášíme krátký popis novinek, které viděli účastníci Technického semináře.

Jaké jsou novinky v software PowerMILL 2010 v 5-ti osách?

Dobrou zprávou je opětovné zrychlení výpočtů, a to především díky schopnosti multithreading, kdy se výpočty provádějí na všech jádrech procesoru současně. Díky této skutečnosti je výpočte 2,5x rychlejší než předchozí verze tohoto softwaru. Navíc PowerMILL 2010 plně podporuje 64 bitové verze operačního systému Windows.

Díky inteligentnímu 5-ti osému řízení osy nástroje, dokáže software PowerMILL zamezit potencionální kolizi, možným odkloněním osy nástroje. PowerMILL 2010, dokáže ale hledat kolizní stav dopředu na ploše dle potřeby programátora a obráběného kusu. Díky čemuž jsou pohyby obráběcího stroje plynulejší. Což vede k lepší kvalitě povrchu a samozřejmě se redukuje čas obrábění.

Velkou novinkou pětiosého frézování je možnost orientace vektoru osy nástroje, což je užitečné především pro stroje s asymetrickou hlavou nebo pro velké kusy, kdy lze využít možnosti rotace osy C.

Jaké jsou novinky v software FeatureCAM 2010 v 5-ti osách?

Software FeatureCAM vylepšil řízení osy nástroje a tím zlepšil kvalitu všech 5-ti osých obráběcích strategií. Díky nové možnosti vyrovnání osy nástroje s profilem, se zlepšila povrchová úpravasnížil se čas obrábění (díky konstantní rotační rychlosti kolem osy).

FeatureCAM je schopen překonávat limity stroje pomocí alternativního 5-ti osého pozicování. Umožňuje rovněž rychlejší a snadnější možnost editace operací a samozřejmě hlídá možné kolize.