Automatizované vrtání děr ve více osách

Nejdůležitějším nástrojem pro programování víceosých otvorů je bezesporu kvalitní CAM software. S jehož pomocí jsme schopni bez větších problémů otvory nadefinovat. V tomto článku se můžete dozvědět jakým způsobem lze otvory v CAM softwaru definovat a jaké funkce by měl CAM systém podporovat.

Kvalitní CAM systém by měl být schopen:

  • Jednoduše nalézt otvory, ve více osách bez potřeby vytvářet jakákoli nová ustavení či roviny.
  • Určit správný úhel a pozici vrtaného otvoru, díky čemuž ve výsledku dostaneme bezchybné umístění a natočení otvoru.
  • Měl by sám umět vytvářet bezpečnostní přejezdy (nejlépe kruhové), pro zamezení kolizí mezi různými částmi modelu.
  • Vytvářet kvalitní NC kód. Každý NC kód je generován postrpocesorem. V krátkosti by se o postrpocesoru dalo hovořit jako o tlumočníkovi, který překládá data ze softwaru. A právě tato data jsou následně zakládána do stroje. Postprocesor by měl být standartně dodáván k softwaru.

Pokud disponujeme kvalitním CAM systém, programování otvorů by mělo být hračkou.

Pro představu o práci v softwaru uvedu krátký příklad programování více osého vrtání. Pro tento účel jsem si vybral software s názvem FeatureCAM od společnosti CAD CAM SYSTEMS s.r.o.

Postup programování v software FeatureCAM:

  1. Před začátkem samotného programování, je třeba nastavit způsob, jakým chceme daný kus obrábět. To především záleží na možnostech stroje. Můžeme tedy například použít indexování kolem os X,Y,Z nebo komplexní 5osé pozicování. (Pro tento příklad bylo zvoleno 5osé polohování).
  2. Předpokládejme, že v tomto případě potřebujeme naprogramovat pouze vrtání otvorů, protože ostatní technologické prvky (tedy kapsy či profily, jsou již vyfrézovány).
  3. Pokud náš CAM systém umí na modelu najít technologické prvky, není pro nás žádný problém takové prvky vybrat a naprogramovat jejich frézování. (V tomto případě využíváme systém FeatureCAM od společnosti Delcam, který touto funkcí disponuje).
  4. Necháme tedy software, aby nám na modelu našel jednotlivé otvory. Jako první nám software FeatureCAM našel otvory, které se vyskytují kolem osy Z, při dalším prohledání nám najde otvory zbývající.
  5. Při simulaci drah nástroje je možné spatřit také tak zvané ochranné kružnice, které by měl být každý software schopen samostatně vytvořit. Tyto ochranné kružnice zabezpečí bezpečné přejetí hlavy na pozici dalšího otvoru.
  6. Závěrečným velice důležitým bodem programování v pěti osách, je možnost ověření bezchybnosti naprogramovaných prvků. Ověření provedeme na simulaci se strojem.Ověření je přesnější než při pouhé 3D simulaci, protože máme možnost vidět i samotné pohyby stroje.