4 osy souvisle

Tato metoda frézování se používá u frézovacích center, která mají pouze jednu osu rotační a nelze tedy u nich využít plného 5osého frézování. U této metody lze využít i děličku, která umožňuje souvislý pohyb.

Princip 4 osého souvislého frézování

Stroj má jednu osu rotační. Podle toho, zda se otáčí kolem osy X, Y, případně i méně zvykle Z se osy označují A, B,  případně C. V ukázce, která slouží pro vysvětlení této metody, používáme stroj Haas VF8 s rotační osou A, tedy osou, která se otáčí kolem osy X. Osa nástroje je vždy shodná s osou Z. U čtyř osého souvislého frézovacího centra lze v jednom řádku nc programu vždy pohybovat všemi čtyřmi osami současně, tedy X, Y, Z, A. Lineární pohyb takového řádku vypadá následovně (použité standardní iso programování):

N100 G01 X200 Y130 Z12.5 A27.8 F200

Tak, jako u plného 5osého centra se programují pouze lineární pohyby a ne kruhová interpolace, která je k vyjádření takového pohybu poměrně dost složitá.

Názorný obrázek ukazuje princip na simulaci se strojem.

Schema 4 os indexovaně
Schema 4 os indexovaně

Jak se programuje 4 osé souvislé frézování v CAM programu

Pro tento příklad jsme použili cad cam software FeatureCAM, který umí programovat frézovací strategie až do 5 os souvisle. V tomto cam programu definujeme na začátku, zda budeme programovat 4 osé nebo 5 osé frézování. Pokud vybereme 4 osé, program již zcela automaticky zablokuje 5 osu a zpřístupní nám všechny 5osé strategie s tímto omezením. Lopatku oběžného kola, které pro tento příklad používáme tak vyfrézujeme metodou bokem frézy s automatickým zakázáním 5. osy. Následující video ukazuje způsob zadávání