4 osy polohování

Frézování za využití 4. osy coby například děličky je poměrně běžnou praxí. Díky děličce pak na běžné tří osé frézce získáváme osu navíc, kterou lze využít například při polohování. Díky děličce jsme tedy schopni kus otáčet a postupně frézovat z více úhlů. V případě indexovaní se využívá 4. osy pouze při natáčení. Kus se natočí do požadované polohy, zafixuje se a probíhá standardní 3 osé či 2 osé frézování.

Programování 4 osého indexování v softwaru

Při programování v softwaru pak pouze určujeme umístění děličky, tedy jestli se nachází v ose X nebo Y. Pokud stroj obsahuje otočný stůl, lze pak indexovat kolem osy Z. Programování 4 osého polohování je velice podobné programování 5osého polohování. Důležitou částí je definice rovin neboli ustavení, kterými v softwaru nadefinujeme umístění prvků, jež budeme obrábět. Postprocesor následně vygeneruje dráhu s natočením A, B nebo C osy mezi jednotlivými ustaveními.

V následujícím příkladu uvidíte využití čtyř osého pozicování na šestihranu, kdy budeme frézovat kapsy na každé z šesti hran.